Närvaro

Medvetenhet

"Jag vill ge dig ett stort tack för din Handbok i närvaro. Att mitt liv skulle förändras på en så kort tid är för mig svårt att ta in. Jag är bara 17 år och det känns som att mitt liv har räddats."
Dani Lind, studerande